Vacatures

English below

Tof dat je wilt komen helpen bij Lekkernassûh!
Als je benieuwd bent naar wat je allemaal kunt doen bij Lekkernassûh, kijk dan eerst even op de pagina Hoe kan ik helpen?

Voor sommige functies zijn we specifiek op zoek naar nieuwe mensen. Hieronder is een overzichtje van vacatures waar we op dit moment mensen voor zoeken.

Vacature
Beheerder Timebank

Als deel van het Administratie Team, ga je als Timebank beheerder aan de slag met betalingen, invoices, beheer van het saldo, en ga je Timebank gerelateerde advertenties en emails beheren. Verder is het ontwikkelen van de samenwerking met Timebank.cc een belangrijk onderwerp.

Geïnteresseerd? Stuur een email naar timebank@lekekernassuh.org

Vacature
Inkoop

Samen zorgt team inkoop wekelijks voor een mooie inhoud van het groentepakket. Zij stellen het pakket samen op basis van het aanbod de boeren. Zij zijn de schakel tussen de groenten van het land en het groente in jou boodschappentas. Contact met de leveranciers, snel schakelen en creatieve oplossingen bedenken als er onverhoopt iets niet geleverd kan worden, kijken naar vraag en aanbod. Het hoort er allemaal bij.

Lijkt dit je wat? Neem contact op met ons via inkoop@lekkernassuh.org

Vacature
Kassa-medewerker

De kans is groot dat je al een aardig beeld hebt bij wat de kassamedewerker doet, omdat je zelf al meermaals bij de kassa je pakket hebt afgerekend. 😀

Wij zijn op zoek naar deelnemers die ons team willen uitbreiden. Kan je met een laptop overweg, werk je nauwkeurig en vind je het leuk om de deelnemers te woord te staan, te helpen en uitleg te geven? En correct af te rekenen natuurlijk? Dan horen we graag van je via kassa@lekkernassuh.org

Vacature
Markthulp Toverbosch

Wil jij (af en toe) helpen bij de versmarkt op locatie Toverbosch? We zoeken mensen voor de volgende taken op de woensdagen:

– 13.30-15.00 u: opbouw van de markt
– 15.00 – 17.00 u: kassa en coördinatie markt
– 17.00 – 18.00 u: afbouw van de markt

Wil jij ons team versterken? Geef je dan op via het marktschema!

Heb je vragen? Neem dan contact op met toverbosch@lekkernassuh.org.

Vacature
Secretaris

GEZOCHT: een secretaris voor het bestuur van Lekkernassûh. Vind je het leuk om mee te denken over strategische vraagstukken en houd je ervan om bij te dragen aan het goede reilen en zeilen van de organisatie?

Kijk dan naar de vacature tekst.

Vacature
Laptop dokter

GEZOCHT: Op de markten gebruikt Lekkernassuh een aantal aptops. Hiervoor zoeken we een laptopdokter: iemand die heel handig is met computers en die voor laptopswil zorgen. Bijv. wanneer er een technisch probleem is en wanneer een laptop ingericht moet worden voor het gebruik op een markt. Lees meer detail door op de button hieronder te klikken.

Kan je helpen met een van deze vragen of weet je iemand die dat misschien kan? Mail dan alsjeblieft naar computers@lekkernassuh.org.


Vacancies

It is great that you would like to come and help out at Lekkernassûh!
If you are curious about what you can do at Lekkernassûh, please have a look at the page How can I help?

For some positions, we are specifically looking for new people. Below is an overview of the vacancies for which we are currently looking for people.

Vacancy
Administrator for Timebank

As part of the Administration Team, you will work as a Timebank administrator, dealing with payments, invoices, managing the balance, and managing Timebank related advertisements and emails. Furthermore, developing the cooperation with Timebank.cc is an important issue.
Read more about Timebank and Lekkernassûh here.

Interested? Send an email to timebank@lekkernassuh.org

Vacancy
Build up Market

Every Wednesday, the Lekkernassûh market is built up in the morning.
In the morning it starts with an empty Gymzaal and after the construction the Gymzaal is transformed into a Lekkernassûh market.

Would you like to participate? Sign up in the  market schedule!!
If you have any questions, please send an e-mail to opbouw@lekkernassuh.org

Vacancy
Cash desk

The chances are that you already have a pretty good idea of what the cashier does, because you have already paid your package at the cash register several times.
We are looking for participants who want to expand our team. Can you handle a laptop, do you work accurately and do you enjoy talking to the participants, helping them and giving explanations? And do you like to pay correctly, of course? 

Then we would like to hear from you at kassa@lekkernassuh.org!

Vacancy
Purchasing

Together, the purchasing team ensures that the weekly vegetable packet has an attractive content. They compile the package on the base of the supply from the farmers. They are the link between the vegetables from the fields and the vegetables in your shopping bag. Contact with the suppliers, switching quickly and thinking of creative solutions if something unexpected cannot be delivered, looking at supply and demand. It is all part of the job.


Does this sound like you? Please send a email to inkoop@lekkernassuh.org

Vacancy
Market helper Toverbosch

Would you like to help out (every now and then) at the market on location Toverbosch? We are looking for people for the following tasks on Wednesdays:

– 13.30 – 15.00 h: setting up the market
– 15.00 – 17.00 h: cash desk and coordination
– 17.00 – 18.00 h: cleaning up

Would you like to join our team? You can sign up in the market schedule!

If you have any questions, please send an e-mail to toverbosch@lekkernassuh.org.