Vacatures

English below

Tof dat je wilt komen helpen bij Lekkernassûh!
Als je benieuwd bent naar wat je allemaal kunt doen bij Lekkernassûh, kijk dan eerst even op de pagina Hoe kan ik helpen?

Voor sommige functies zijn we specifiek op zoek naar nieuwe mensen. Hieronder is een overzichtje van vacatures waar we op dit moment mensen voor zoeken.

Vacature
Beheerder Timebank

Als deel van het Administratie Team, ga je als Timebank beheerder aan de slag met betalingen, invoices, beheer van het saldo, en ga je Timebank gerelateerde advertenties en emails beheren. Verder is het ontwikkelen van de samenwerking met Timebank.cc een belangrijk onderwerp.

Geïnteresseerd? Stuur een email naar timebank@lekekernassuh.org

Vacature
Opbouw Markt

Iedere woensdag wordt in de ochtend de Lekkernassûh-markt opgebouwd.
‘s Ochtends begint dat met een lege Gymzaal en na de opbouw is de Gymzaal omgetoverd tot Lekkernassûh markt.

Lijkt dit je wat? Geef je op in het marktschema!
Vragen?Stuur een mailtje naar opbouw@lekkernassuh.org

Vacature
Transport

Het transportteam van Lekkernassûh is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen bij het transport naar de afhaalpunten en/of naar
de verschillende marktlocaties op de woensdagen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die ervaring hebben met het fietsen op een grotere bakfiets of dit graag willen leren. 

Enthousiast? Neem contact met ons op via transport@lekkernassuh.org

Vacature
Coördinator afhaalpunten

Als coördinator ben je het aanspreekpunt van de afhaalpunten. Dit houdt in dat je (afwisselend) verantwoordelijk bent voor het contact met de afhaalpunten en de op de woensdag de fietskoeriers aanstuurt die de pakketten naar de verschillende afhaalpunten brengen.

Lijkt het je wat? Stuur dan een email aan transport@lekkernassuh.org

Vacature
Kassamedewerker

De kans is groot dat je al een aardig beeld hebt bij wat de kassamedewerker doet, omdat je zelf al meermaals bij de kassa je pakket hebt afgerekend. 😀

Wij zijn op zoek naar deelnemers die ons team willen uitbreiden. Kan je met een laptop overweg, werk je nauwkeurig en vind je het leuk om de deelnemers te woord te staan, te helpen en uitleg te geven? En correct af te rekenen natuurlijk? Dan horen we graag van je via kassa@lekkernassuh.org!

Vacature
Deelnemerbeheer

Wil jij ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Lekkernassûh? Wij zoeken iemand die de deelnemers op technisch vlak kan ondersteunen.

Lijkt dit je wat?
Vragen? Stuur een mailtje naar rebekka@lekkernassuh.org

Vacature
ICT

Wil jij ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Lekkernassûh en ben je ICTer? Wij zoeken iemand die verantwoordelijkheid kan nemen voor: Domeinhosting, website en e-mailbeheer.

Geïnteresseerd? Stuur een email naar rebekka@lekekernassuh.org

Vacature
Functioneel beheer Romanesco

Wij zoeken iemand die het functioneel beheer van ons eigen IT-systeem voor deelnemerbeheer en financiën mede op zich kan nemen.

Lijkt dit je wat?
Vragen? Stuur een mailtje naar rebekka@lekkernassuh.org


Vacancies

It is great that you would like to come and help out at Lekkernassûh!
If you are curious about what you can do at Lekkernassûh, please have a look at the page How can I help?

For some positions, we are specifically looking for new people. Below is an overview of the vacancies for which we are currently looking for people.

Vacancy
Administrator for Timebank

As part of the Administration Team, you will work as a Timebank administrator, dealing with payments, invoices, managing the balance, and managing Timebank related advertisements and emails. Furthermore, developing the cooperation with Timebank.cc is an important issue.
Read more about Timebank and Lekkernassûh here.

Interested? Send an email to timebank@lekkernassuh.org

Vacancy
Build up Market

Every Wednesday, the Lekkernassûh market is built up in the morning.
In the morning it starts with an empty Gymzaal and after the construction the Gymzaal is transformed into a Lekkernassûh market.

Would you like to participate? Sign up in the  market schedule!!
If you have any questions, please send an e-mail to opbouw@lekkernassuh.org

Vacancy
Transport

The Lekkernassûh transport team is looking for people who would like to help out with transport to the pick-up points and/or to
the various market locations on Wednesdays. For this purpose, we are looking for people who have experience with cycling on a larger carrier cycle or would like to learn how.

Enthusiastic? Please contact us at transport@lekkernassuh.org

Vacancy
Coordinator pick-up points

As a coordinator, you are a central contact person for the participants at the pick-up points and answer their weekly questions. On Wednesdays, you coordinate the bicycle couriers which bring the vegetable packages to the pick-up points.

Does this sound good to you? Then send an e-mail to transport@lekkernassuh.org, so we can discuss possibilities together

Vacancy
Cash desk

The chances are that you already have a pretty good idea of what the cashier does, because you have already paid your package at the cash register several times.
We are looking for participants who want to expand our team. Can you handle a laptop, do you work accurately and do you enjoy talking to the participants, helping them and giving explanations? And do you like to pay correctly, of course? 

Then we would like to hear from you at kassa@lekkernassuh.org!

Vacancy
Participant management

We are looking for someone to provide technical support to participants.
You will be answering questions from participants about their account and offer them support, handle registering and unsubscriptions etc. 

Does this sound like you? Please send a email to rebekka@lekkernassuh.org

Vacancy
IT

Are you tech-savvy and would you like to contribute to Lekkernassûh? We are looking for several members to help managing our IT systemsYou will be responsible for the
Domeinhosting, website and e-mail management.

Does this sound like you? Please send an e-mail to rebekka@lekkernassuh.org

Vacancy
Functional management Romanesco

We are looking for someone to jointly take charge of the functional management of Romanesco: our own IT system for participant management and finances. You will be working together with a second functional manager (FM), as two see more than one. We are looking for someone to focus more on the IT side and on the interaction with the developers.

Interested? Please send an e-mail to rebekka@lekkernassuh.org