Betaal met Timebank uren

Lekkernassuh groentepakket
Lekkernassûh groentepakket: één pakket kost 1,25 Timebank-uur. Zorg dat je Lekkernassûh abonnement op ACTIEF staat vóór zondagavond 20:00 uur!

Waar wil je het afhalen:


Hoeveel Timebank-uren betalen (voorbeeld: 1,25):

0,00 Timebank-uur

Klik nu op de MAKE PAYMENT knop en volg alle stappen. Het begint met inloggen. Als laatste vraag je een receipt op om als betaalbewijs te laten zien bij het afhalen. Dit kan via het scherm van je mobiele telefoon of via een afdruk.