Gebruik dit formulier om medewerkers van Lekkernassûh uit te betalen.

Omdat Lekkernassûh op dit moment in een overgangsfase zit van een vrijwilligers-systeem naar een Timebank-systeem, wordt een speciaal transitie-tarief gebruikt om iedere Lekkernassûh medewerker uit te betalen. Een deel van elk gewerkt uur zal worden uitbetaald in Timebank.cc Uuren, het resterende deel moet worden beschouwd als vrijwilligerswerk.

Feitelijk gewerkte tijd:

: Gewerkte tijd (uu:mm)
: Extra voorbereidings tijd (uu:mm)

Voor welke marktdagen waren deze werkzaamheden? Max. 4 weken:

+ + + Week-nummers markt

Specificeer het type werk ajb:


Extra omschrijving:

Gewerkte tijd: 0,00 uur

Uitbetaling: 0,00 H