Foto door Finefocus.nl

Heb jij interesse om een nieuwe verkoper te worden? 

Lekkernassûh wil graag voorzien in een plek voor verkopers om hun lokale, voornamelijk biologische en duurzaam geproduceerde voedselproducten op kleine schaal te beginnen te verkopen. Als je meer wil weten over hoe je derdenverkoper kunt worden bij Lekkernassûh, lees dan de richtlijnen voor verkopers en stuur een kopie van de online aanmelding, of stuur een mail aan derdenverkoop@lekkernassuh.org, zodat we je vragen kunnen beantwoorden en je zo nodig kunnen helpen met het invullen van het formulier. Er zijn mogelijkheden om producten te verkopen bij een of meerdere Lekkernassûh markten en/of de verpakkingsvrije winkel.

Wat kun je verwachten van Lekkernassûh?

Wij bieden een plaats op onze markt(en) en toegang tot een gemeenschap van mensen die interesse hebben in jouw producten. Onze marktcoördinatoren helpen met het uitstallen van producten wanneer deze worden geleverd, alle verkoop wordt in euro’s in ons kassasysteem verwerkt, er zijn mogelijkheden voor beperkte publiciteit, en ons team kan verkooprapporten van je producten opstellen. Er zijn ook incidenteel mogelijkheden om zelf aanwezig zijn om te helpen met het verkopen en promoten van je producten.

Lekkernassûh houdt 15% van de verkoopprijs, hetgeen ons toestaat om het bovenstaande te bieden en ook om secundaire kosten zoals huur, kassasysteem en boekhoudkosten, alsook het compenseren van onze vrijwilligers met Timebank uren, te dekken. Enige winst wordt verwerkt in een transitiefonds dat initiatieven voor duurzame lokale voedselsystemen ondersteunt. 

Richtlijnen voor huidige en nieuwe derden verkopers

 • Producten die worden aangeboden door derden verkopers worden lokaal en van lokale producten gemaakt, voedselproducten met overwegend biologische ingrediënten, en vormen een goede aanvulling op het huidige aanbod.
 • Nieuwe verkopers moeten één week voor de eerste markt waarop verkocht wordt, alles geregeld hebben met Lekkernassûh.
 • Als een huidige verkoper een nieuw of terugkerend product wil toevoegen, dient de informatie over dit product een week van te voren aangeleverd te worden.
 • Producten dienen een half uur voor de aanvangstijd van de markt geleverd te worden.
 • Producten moeten gelabeld zijn met de naam van het product, een lijst van ingrediënten (inclusief bron van de ingrediënten en of ze biologisch of duurzaam gesourced zijn), en de prijs. Deze labels kunnen op ieder individueel artikel worden geplakt, of op een enkel bordje dat naast de artikelen staat.
 • De verkoopprijs wordt bepaald door de derdenverkoper.
 • De vermelde verkoopprijs voor producten voor derdenverkoop dient inclusief BTW en een 15% toeslag voor Lekkernassûh.
 • Bij levering moet de verkoper een derdenverkoop formulier of pakbon invullen, waarop de exacte hoeveelheid van ieder product staat vermeld. Dit formulier wordt achtergelaten bij de kassa.
 • Bij de sluitingstijd van de markt moeten niet verkochte producten worden opgehaald door de verkoper. Als onverkochte producten niet worden opgehaald, blijven zij vrij ter beschikking van Lekkernassûh, tenzij er afspraken zijn gemaakt over wat Lekkernassûh kan doen met niet verkochte producten. Als Lekkernassûh met een verkoper overeenkomt om een product op te slaan, ligt het risico bij de verkoper als het product op enige wijze wordt aangetast gedurende de opslag.
 • Als niet verkochte producten worden opgehaald, wordt het derdenverkoop formulier of de pakbon voltooid door de hoeveelheid die van elk product verkocht is te noteren. Maak een foto van dit formulier en mail dit aan derdenverkoop@lekkernassuh.org, en laat het formulier ook achter bij de kassa.
 • De derdenverkoper mag alleen verkochte producten factureren. De factuur moet het BTW nummer van de verkoper (indien van toepassing) en de marktlocatie, hoeveelheid en eenheidsprijs van de verkochte producten, de toeslag van Lekkernassûh en de van toepassing zijnde BTW specifiëren. De derdenverkoper mag een wekelijks of maandelijks rapport van verkochte producten aanvragen. Facturen dienen vestuurd te worden naar derdenverkoop@lekkernassuh.org.
 • In het geval van een dispuut over de hoeveelheid verkochte producten, is het kassasysteem van Lekkernassûh (Romanesco) doorslaggevend.

©️ Foto door finefocus.nl