Vacatures

English below

Tof dat je wilt komen helpen bij Lekkernassûh!
Als je benieuwd bent naar wat je allemaal kunt doen bij Lekkernassûh, kijk dan eerst even op de pagina Hoe kan ik helpen?

Voor sommige functies zijn we specifiek op zoek naar nieuwe mensen. Hieronder is een overzichtje van vacatures waar we op dit moment mensen voor zoeken.

Communicatie team; webdienst medewerker

Gaat communiceren jou gemakkelijk af, kan je goed teksten schrijven en vind je het leuk om via verschillende kanalen de idealen van Lekkernassûh te verspreiden? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken in ons communicatieteam!
We zijn op zoek naar een webdienst medewerker. Als webdienst medewerker ben je eens per 3 à 6 weken beschikbaar om een webdienst te draaien.
Meer weten? Geinteresseerd? Stuur een mail naar communicatie@lekkernassuh.org

Beheerder Timebank

Als deel van het Administratie Team, ga je als Timebank beheerder aan de slag met betalingen, invoices, beheer van het saldo, en ga je Timebank gerelateerde advertenties en emails beheren. Verder is het ontwikkelen van de samenwerking met Timebank.cc een belangrijk onderwerp. Meer lezen over Timebank en Lekkernassuh?
Geïnteresseerd? Stuur een email naar timebank@lekekernassuh.org

Inkoop

Samen zorgt team inkoop wekelijks voor een mooie inhoud van het groentepakket op basis van het aanbod de boeren. Het inkoopteam zijn de schakel tussen de groenten van het land en het groente in jou boodschappentas. Contact met de leveranciers, snel schakelen en creatieve oplossingen bedenken als er onverhoopt iets niet geleverd kan worden, kijken naar vraag en aanbod. Het hoort er allemaal bij. Lees hier meer.
Lijkt dit je wat? Neem contact op met ons via inkoop@lekkernassuh.org

Kassa medewerker

De kans is groot dat je al een aardig beeld hebt bij wat de kassamedewerker doet, omdat je zelf al meermaals bij de kassa je pakket hebt afgerekend. Wij zijn op zoek naar deelnemers die ons team willen uitbreiden. Kan je met een laptop overweg, werk je nauwkeurig en vind je het leuk om de deelnemers te woord te staan, te helpen en uitleg te geven? En correct af te rekenen natuurlijk? Dan horen we graag van je via kassa@lekkernassuh.org

Markthulp Toverbosch

Wil jij (af en toe) helpen bij de versmarkt op locatie Toverbosch? We zoeken mensen voor verschillende taken rondom de markt:
– levering aannemen en opbouw van de markt
– hulp tijdens de markt (15uur-17uur) als kassamedewerker, coördinator of markt medewerker
– afbouw en opruimen na de markt
Wil jij ons team versterken? Stuur ons en email via toverbosch@lekkernassuh.org, en geef je op via het marktschema


wortel

Vacancies

It is great that you would like to come and help out at Lekkernassûh!
If you are curious about what you can do at Lekkernassûh, please have a look at the page How can I help?

For some positions, we are specifically looking for new people. Below is an overview of the vacancies for which we are currently looking for people.

Communication team

Is communication easy for you, can you write good texts and do you enjoy spreading the ideals of Lekkernassûh! through various channels? Then we could really use your help in our communications team! We are looking for a ´webdienst´ person; you will be responsible for a webdienst once every 3 to 6 weeks. 
Want to know more? Interested? Send an email to communicatie@lekkernassuh.org

Administrator for Timebank

As part of the Administration Team, you will work as a Timebank administrator, dealing with payments, invoices, managing the balance, and managing Timebank related advertisements and emails. Furthermore, developing the cooperation with Timebank.cc is an important issue. Read more about Timebank and Lekkernassûh here.
Interested? Send an email to timebank@lekkernassuh.org

Cash desk

The chances are that you already have a pretty good idea of what the cashier does, because you have already paid your package at the cash register several times.
We are looking for participants who want to expand our team. Can you handle a laptop, do you work accurately and do you enjoy talking to the participants, helping them and giving explanations? And do you like to pay correctly, of course? 
Then we would like to hear from you at kassa@lekkernassuh.org!

Purchasing

Together, the purchasing team ensures that the weekly vegetable packet has an attractive content, based of the supply from the farmers. The purchasing team are the link between the vegetables from the fields and the vegetables in your shopping bag. Contact with the suppliers (in Dutch), switching quickly and thinking of creative solutions if something unexpected cannot be delivered, looking at supply and demand. It is all part of the job. It is important to read and write in (basic) Dutch. Want to know more?
Does this sound like you? Please send a email to inkoop@lekkernassuh.org

Market Toverbosch

Would you like to help out at the market on location Toverbosch? There are different tasks you can contribute to:
– getting the deliveries in and setting up the market
– help out during the market (15.00 – 17.00) at the cash desk, as coordinator or extra market help
– cleaning up after the market
Would you like to join our team? Contact us via toverbosch@lekkernassuh.org and sign up in the market schedule!