Vacature medewerker Timebankbeleid

De cirkel FINADMIN zoekt met enige spoed een medewerker Timebankbeleid. Het doel van de cirkel is een juiste en inzichtelijke financiële planning en verantwoording van Lekkernassûh behoeve van interne en externe partijen.

Toelichting: Lekkernassûh heeft zowel een Euro- als een Timebankbegroting. Beide moeten ongeveer in evenwicht zijn, dat wil zeggen tenminste evenveel inkomsten als uitgaven hebben. Ook moeten beide in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, oftewel er moeten genoeg euro’s binnenkomen om de eurorekeningen te kunnen betalen, hetzelfde geldt voor de Timebank-uren.
Als je niet terugschrikt voor een excel, enige boekhoudervaring hebt en met de penningmeester mee wil denken over goede oplossingen in dit unieke hybride systeem, laat het weten via een mail aan penningmeester@lekkernassuh.org.

Je kunt achter de schermen een wezenlijke bijdrage leveren aan het gezond blijven van de organisatie!

MEDEWERKER TIMEBANKBELEID

doel

verantwoorde inzet van Timebank waarborgen voor LN

verantwoordelijkheden

1. periodiek vaststellen van de benodigde TB-uren voor LN

2. periodiek vaststellen van de verhouding tussen gewerkte uren en beschikbareTB-uren

3. Timebank als waarderings- en betaalmodus evalueren en Penningmeester informeren over verloop (op basis waarvan het bestuur bepaalde keuzes kan maken)

4. overleggen met TimeBank over uit te geven uren en besteding daarvan

5. overleggen met TB-BEHEER over tekorten en overschotten

6. opstellen TB-begroting analoog aan euro-begroting

tijdsinvestering

2 uur per maand

waardering

2TK/mnd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Vacatures