Categorie archief: Nieuws

DIt zijn Items op het blog. Kan van Lekkernassûg zijn, kan landelijk, of zelfs internationaal zijn.

Time = money = vegetables

As of 1 February there will be some changes at Lekkernassuh. As we announced before we will integrate Timebank in our system. This means that the €10 / €12 system will cease to exist. However we will replace this with a fairer system that will make it possible to pay even less for your package. For this you will need to open a TImebank account. You can earn time by contributing to the organisation of Lekkernassuh (or by offering something within the Timebank community that someone will pay you time for, any talents you want to share;-) Subsequently you can pay (part of) your package with time. If you want to know more about this you can ask all of your questions at the Timebank table that will be at the market every Wednesday. We have some good reasons to want to collaborate with Timebank. You can open your account there and then as well.

Now, if you are not a Timebank member you can of course still get your vegetables at Lekkernassuh. from 1 February a package will cost €12,50. We need to increase our price, because the prices of the vegetables have risen significantly in the last couple of years. For more information on Timebank, see www.timebank.cc .

Tijd = geld = groente

-for English, click here

De wekelijkse versmarkt van Lekkernassuh gaat per 1 februari een samenwerking aan met Timebank. Timebank is een initiatief waarbij als het ware wordt gehandeld in tijd: een uur wat jij besteedt door je talent of hobby in te zetten voor een ander, kan je vervolgens besteden om een uur lang een dienst van een andere Timebanker af te nemen.

De samenwerking tussen Lekkernassuh en Timebank houdt in dat het €10 / €12 systeem komt te vervallen. Echter, we vervangen het door een eerlijker systeem waarmee je je pakket voor nog minder Euro’s kunt krijgen. Je dient dan een Timebank rekening te openen. Je kunt tijd verdienen door bij Lekkernassuh te werken of door binnen de Timebank gemeenschap iets te bieden waarvoor mensen je in tijd (vanaf hun ‘Timebank-rekening’) willen betalen. Vervolgens kun je met tijd (een deel van) je pakket betalen. Als je hier meer over wilt weten, kun je de hele maand januari je vragen stellen bij de Timebank tafel op de markt. We hebben immers goede beweegredenen om samen met Timebank te gaan werken. Je kunt dan ook direct lid worden van Timebank.

Als je geen lid bent van Timebank kun je natuurlijk nog steeds een groentepakket kopen bij Lekkernassuh. Per februari bedraagt de prijs van een pakket €12,50. Een kleine verhoging dus, omdat de groenteprijzen ook omhoog zijn gegaan in de afgelopen jaren. Met de lichte verhoging en de samenwerking met Timebank kunnen we weer een tijd vooruit om wekelijks verse groenten uit de buurt naar Den Haag te brengen. Wil je meer weten over Timebank? Ga dan naar www.timebank.cc

Nieuwe locatie vanaf 6/12 open: Mozartlaan 189, Den Haag

Goed nieuws! Vanaf woensdag 6 december aanstaande kun je voor een Lekkernassûh-pakket ook terecht op de Mozartlaan 189 in Den Haag. De markt zal plaatsvinden in basisschool Wonnebald. Let op! De markt is geopend van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Sta je nu geregistreerd om je pakket aan de Witte de Withstraat 127 op te halen, maar wil je graag vanaf 6 december naar de Mozartlaan 189? Pas je locatie dan aan via je persoonlijke link, die je hebt ontvangen bij je inschrijving. Link kwijt? Vraag hem dan hier opnieuw aan.

We hebben nu dus twee locaties waar je elke week een pakket verse, lokale groente kunt ophalen: de Gymzaal aan de Witte de Withstraat 127 (van 16 uur tot 19 uur) en in basisschool Wonnebald aan de Mozartlaan 189 (van 12 tot 14 uur). We zien je graag op één van de twee locaties!

——————————————————English————————————————————-

Good news! As from Wednesday 6 December you can also pick up your Lekkernassûh-pakket at Mozartlaan 189 in The Hague. De market will be in the Wonnebald School. Please notice: the market will be open from 12 to 14 hrs

Are you registered to pick up your package at the Gymzaal, Witte de Withstraat 127, but do you want to go to the Mozartlaan 189 as from Wednesday 6 December? Then adjust your location via your personal link, that you’ve received when you registered. Lost your link? You can get a new one here.

So now we have two locations where you can get a Lekkernassûh package full of fresh veggies each week: the Gymzaal at Witte de Withstraat 127 (from 16 – 19 hrs) and Wonnebald School at Mozartlaan 189 (from 12 – 14 hrs). We hope to see you at one of the two locations!

Nieuw initiatief: Proef de Natuur Den Haag

Den Haag wordt gewaardeerd als prettige stad om te leven en een dagje op pad te gaan. Er is veel groen, een prettig leefklimaat, en het strand. Toch kan het op veel plekken nog groener! Je ziet veel groene initiatieven ontstaan door de bewoners van Den Haag om hun leefomgeving te verbeteren met groen, zoals stadstuinen, daktuinen, moestuinen.

Door al het belangrijke groen, groene initiatieven en projecten in beeld te brengen wordt de groenstructuur in de stad zichtbaar. De traditionele parken en bosjes, groene oases, schijnbaar wilde natuur en productietuinen. Lokaal verbouwen van voedsel, en het zo duurzaam mogelijk omgaan met ons voedselsysteem krijgt steeds meer aandacht, en wordt steeds zichtbaarder. Sla en tomaten worden verbouwd op braakliggend terrein en bovenop kantoorgebouwen.

Wat nog mist is een goed (en mooi) overzicht van alle groene makers in de stad. Met de Proef de Natuur kaart brengen we de groene makers in beeld en zetten we ze op de kaart. Op die manier verbinden we ook de (nieuwe) groene makers met elkaar!

We brengen mooie plekken en initiatieven in beeld, en dit geeft motivatie en vertrouwen voor anderen die aan de slag gaan.

Dit artiken verscheen als eerste hier: https://www.haagsemakers.nl/nieuw-initiatief-proef-natuur/

spinazie

In gesprek met onze telers

Uitnodiging voor de bijeenkomst op woensdag 11 mei om 19.30u

Wij, Lekkernassuh, gaan bedachtzaam te werk als het gaat om de keuze van telers waar onze groenten vandaan komen. Sommige voeren het certificaat ‘biologisch‘, andere niet. In alle gevallen hebben we gegronde redenen om te kiezen voor onze producenten.
Op woensdag 11 mei om 19.30u organiseren we een bijeenkomst waarbij we ook enkele telers uitnodigen om met elkaar in open gesprek te gaan. Welke waarden hechten we aan ons voedsel en wat komt er allemaal bij kijken aan de kant van de tuinders en boeren?

Aanwezig zullen zijn:

  • Gert Kogeler 1 van de 3 oprichters van Boeregoed en directeur bij EOSTA, internationale distributeur van biologische groenten en fruit
  • Linda Duijndam: boerin bij Hoeve Biesland

Laat het alsjeblieft even weten als je komt!

Lekker nassûh accepteert Bitcoin

Vanaf nu accepteren we bij Lekker nassûh Bitcoin.

Een nieuwe betaalmethode die je zeker aan het denken zet: Hoe zit dat met die banken? Hoe zit het met geldcreatie? Privacy? Zijn er risico’s aan Bitcoin verbonden? Hoe kom ik eigenlijk aan Bitcoin? Hoe kan ze bewaren?

Lees er alles over op de pagina www.lekkernassuh.org/bitcoin.

Lekkernasuh accepteert Bitcoin

HK1000 Logo

Haagse Krach 1000: Maak Den Haag duurzamer, mooier, schoner en leefbaarder!

Bericht van Duurzaam Den Haag:

In oktober vindt een bijzondere bijeenkomst plaats: De Haagse Krach 1000. Een dag waarop Hagenaars en Hagenezen hun krachten bundelen en ideeën delen over hoe ze hun stad samen nog duurzamer, mooier, schoner en leefbaarder kunnen maken. De (duizend) deelnemers worden geselecteerd door loting, maar iedereen die aan een duurzame stad wil werken is welkom als vrijwilliger. Er is behoefte aan tafelsecretarissen, vrijdenkers, beleidsmakers en organisatorische talenten die willen meehelpen met de garderobe, bar, catering en de schoonmaak.

Wij van Lekker nassûh leveren de lokale versproducten en we bereiden waarschijnlijk ook een deel van de lunch.

Meld je nu aan via www.hk1000.nl of bel 070 – 364 30 70!

Uitnodiging bijeenkomst actieve deelnemers

Beste actieve Lekkernassuhr,

De vorige keer kon onze bijeenkomst helaas niet doorgaan. Daarom nu een volgende poging!

Je hebt je als een van de vele actieve deelnemers aan onze versmarkt opgegeven. Dat betekent dat je je ingeschreven hebt bij een werkgroep en bereid bent minstens zo’n 4 uur per 2 maanden een bijdrage te leveren. Wij zijn met zijn allen Lekker Nassûh.

Het was even een spannende tijd de afgelopen maand, maar we zijn nu in rustiger vaarwater. Dat moment willen we vieren en gebruiken om vooruit te blikken, maar ook om te kijken in het heden waar we nog hiaten hebben in de organisatie. Nu we weer een paar maanden bezig zijn, wordt het (mij) steeds helderder waar het goed gaat en waar het beter kan.

Om elkaar eens iets beter te leren kennen en samen te kijken hoe we een efficiënte en vooral leuke samenwerking kunnen realiseren nodigen we je uit voor het volgende. Op woensdag 20 mei, zodra we de markt hebben afgesloten en opgeruimd, om 19.30u organiseren we een bijeenkomst tot ongeveer 21.00u. Wij zorgen voor een pan soep en brood.

Laat alsjeblieft even weten of je erbij bent. Dan houden we rekening met je.  Zonder jou is onze versmarkt niet mogelijk!

Tot ziens!

Sebastiaan

***English***

Dear active Lekkernassûhr,

Last time our meeting unfortunately could not go through. Therefore another attempt!

You have subscribed as one of the many active participants in our fresh food market. This means that you are part of a team focused on a specific theme and you are willing to contribute at least 4 hours per two months. Together we are Lekker Nassûh.

They were exciting times for Lekker Nassûh last month, but now we have reached calmer waters. This moment we would like to use to celebrate and to look ahead into the future of our initiative, but also to look critically at the present to see where we can improve our organisation. Now that we have been active again for a few months it has become clearer (to me) where we are doing well and which things could go better.

In order to get to know each other a little better and find out how we can realize an efficient and above all fun collaboration we invite you to the following. On Wednesday 20 May, as soon as we have finished and cleaned up after the market, we organize a meeting at 19.30h till approximately 21.00h. We will provide you with soup and bread.

Please, let us know whether or not you can make it so we can take your presence into account. Without you the fresh food market wouldn’t be possible!

See you soon.

Sebastiaan

Week 16: 15-04-2015 gaat niet door…

Beste Lekkernassûhr,

We hebben wat minder leuk nieuws. De markt kan deze week op 15 april niet doorgaan.

De reden is dat we van de verhuurder een aantal beperkende regels opgelegd hebben gekregen. De aanleiding hiervoor is dat ze het niet eens zijn met de wijze waarop we het pand beheren. We weten hierdoor niet zeker of de markt nog binnen dit kader van regels valt. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, willen we eerst met de verhuurder heldere afspraken maken. We hopen dit de komende week voor elkaar te krijgen, zodat we volgende week weer markt kunnen houden.

Natuurlijk houden we je op de hoogte van iedere ontwikkeling. Excuus voor het ongemak en dank voor je begrip.

Hartelijke groet,
Sebastiaan, namens het Lekker Nassûh Team

***English***

Dear Lekkernassûhr,

We have some bad news. This Wednesday 15 April the fresh food market cannot take place.

The reason is that the landlord has given us some restricting rules, because they do not agree with the way we are managing the building. We are not sure whether organising the market falls within this set of rules. To get more clarity on the situation we want to make some clear agreements with the landlord. We hope to get this done in the coming week and have the market up and running again next week.

Of course we will keep you updated on any development. Our sincere apologies for the inconvenience and gratitude for your understanding.

Warm regards,
Sebastiaan, on behalf of the Lekker Nassûh Team

Seizoensgroeten, april is de moeilijkste maand

Uiteraard streven we er bij Lekker nassûh naar om zo veel mogelijk groenten van het seizoen te leveren. Dat is logisch want het belast het milieu het minste en het kost ook het minste geld (of te wel, je krijgt de meeste groenten voor je €10,-).

Interessant: April is de “moeilijkste” maand. De kool, de bieten, aardappels, het kan allemaal in de koeling bewaard worden. En die leveren we dus ook. Maar koelen kost geld en energie. Dus deze groenten zijn duurder dan wanneer ze direct van het land komen, in en na de zomer. Bladgroenten als winterpostelein en raapstelen worden wel nu al geteeld, maar deze zijn helaas duur. De enorme diversiteit aan wilde bladgroente die je bijvoorbeeld rond deze tijd in Italië kunt vinden is hier helaas niet zo populair.

Ook die cherry-tomaatjes: Leuk, schattig en vooral lekker, maar dus wel uit de kas. En kassen zijn relatief duur, ook al kopen wij enkel van koude kassen (onverwarmd) waar in de volle grond wordt geteeld.. Ga maar na, afgelopen week kreeg je 200 gram. En wie eind 2013 al meedeed, die weet hoeveel tomaten er in september oktober in een verspakket gingen!

Zo zijn we dus de staart van de winter aan het overbruggen in april. Binnenkort komen de eerste verse kroppen sla er al weer aan.

Oproep voor hen die willen helpen

Komende woensdag 15 april, direct na de markt om 19.00u, organiseren we een bijeenkomst om elkaar wat te leren kennen. Met een hapje en een drankje, maar ook concreet wat bespreken hoe we met 68 mensen een vloeiende, zelf-organiserende organisatie worden. Als je nog niet hebt gereageerd, doe dat dan alsjeblieft via de mail.