Begin een Lekkernassûh locatie

Er zijn verschillende Lekkernassuh locaties in Den Haag. Denk je dat er in jou buurt behoefte is aan een Lekkernassuh locatie en wil jij een locatie starten? Dat kan! Wij willen graag in meer wijken bereikbaar zijn en alle nieuwe initiatiefnemers zijn welkom. Vanuit onze ervaring van het opzetten van deze locaties hebben we een stappenplan geschreven om initiatiefnemers te helpen.

1. Wat is er nodig?
Een locatie
De initiatiefnemer(s) heeft/hebben (toegang tot) een geschikte locatie, duidelijkheid of er kosten aan verbonden zijn, en zo ja welke, en of de ruimte op woensdag(middag) beschikbaar is. Reken op minimaal 6 uur beschikbaarheid voor de opbouw, de markt en het opruimen.
Medewerkers
De initiatiefnemer(s) heeft/hebben een team van (minstens 3 a 4) mensen/medewerkers die willen helpen met dit willen opzetten, coördineren en structureel beheren.

2. Doe een haalbaarheidsonderzoek
Het team doet een haalbaarheidsonderzoek in de wijk om interesse te peilen en om te zien of er geen bezwaar is. Hoeveel mensen tonen interesse om zich aan te melden? Hoeveel mensen zouden willen meehelpen, met welke frequentie? Wat zijn de volgende stappen? Lekkernassûh heeft een voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek beschikbaar als aanzet.

3. Deel je plan en de onderzoeksresultaten
De samenvatting van de onderzoeksresultaten en het plan wordt op een A4tje gezet en gedeeld met de cirkels (werkteams) van Lekkernassûh (een nieuwe locatie heeft impact in verschillende cirkels. Inkoop, Transport, Communicatie, IT en administratie hebben er direct mee te maken, maar alle cirkels hebben inbreng).

4. Er wordt besloten
De cirkels stellen aanvullende vragen en geven feedback op het plan, waarna het terug naar de initiatiefnemers gaat. In overleg wordt er besloten wel of niet door te gaan.

5. Stel een Factsheet samen
Indien het plan doorgang vindt, worden vragen beantwoord, informatie aangevuld met nieuwe ideeën, tot een factsheet ontstaat met planning en aanvangsdatum.

6. Vervolgstappen
Diverse zaken worden in gang gezet door de initiatiefnemer en verschillende cirkels (inkoop, communicatie, IT, administratie, transport) om de locatie te kunnen openen.

Foto door Miralee.nl

Geïnteresseerd? Neem contact met ons via info@lekkernassuh.org En aan de slag!

©️ Foto door miralee.nl