Kringlooplandbouw in 2030

https://vimeo.com/425788702 Op 12 juni organiseerde Grand cafe Utopie in Den Haag een discussieavond. Het doel van de discussieavond is elkaar te motiveren en te inspireren om ons te blijven inzetten voor een duurzamere landbouw. Het is niet langer de vraag óf de landbouw moet verduurzamen, maar hoe de landbouw moet verduurzamen. Hierover gaan we…

0 Reacties