Categorie archief: Vacatures

Vacatures Toverbosch

Voor onze locatie Toverbosch (woensdagen 15h-17h, Bezuidenhout/Mariahoeve) zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Leden verwelkomen en informeren, groente kratjes bijvullen, je collega vrijwilligers ondersteunen… en dat allemaal in een mooie tuin, (meestal) in de zon! Je kunt ook komen helpen om de markt voor te bereiden (13h30-15h) of op te ruimen (17h-18h), of eventueel een kleine training volgen om achter de kassa te komen zitten.

Klinkt dit leuk? Kom dan eens praten met onze vrijwilligers bij de markt, of stuur een e-mail naar toverbosch@lekkernassuh.org om je interesse door te geven en voor meer info.


We are looking for volunteers for our location Toverbosch (Wednesdays 15h-17h, Bezuidenhout/Mariahoeve) who would like to come help us run the market!

Tasks such as welcoming the members, giving information when needed, making sure vegetable crates are full, helping out your colleagues… and all that in a nice garden, (most of the time) in the sun! You can also come and help out with preparing the market (13h30-15h) or closing (17h-18h), or even follow a small training as a cashier.

Sounds like something you’d like to do? Come to the market to talk with our volunteers or send an email to toverbosch@lekkernassuh.org to tell us you’re interested and to get more info.

Vacature Inkoop

Wil jij samen met anderen het inkoopteam van Lekkernassuh vormen?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers van het inkoopteam van Lekkernassuh. 

Lekkernassuh is onderdeel van een transitieprogramma met als doel gezond, eerlijk en lekker eten toegankelijk te maken voor iedereen in de stad. We werken samen met boeren en tuinders die zo dicht mogelijk in de omgeving van Den Haag wonen, van wie we elke week verse biologische groente en fruit verkopen in het groentepakket. Het groentepakket wordt op verschillende locaties verkocht op de versmarkt. 

Binnen onze organisatie komen waarden als gastvrijheid, zorg voor elkaar en aandacht voor je omgeving terug in de manier waarop we werken. Het toegankelijk maken van voedsel doe je samen, op een manier die past bij de lokale gemeenschap. 

Functieomschrijving: 

 • Je stelt het groentepakket samen van die week, op basis van de aanbodlijsten van de leveranciers. 
 • Je bepaalt de hoeveelheid te bestellen groente, en geeft de bestellingen door. 
 • Je schakelt snel en bedenkt creatieve oplossingen als bijv. bepaalde groente onverhoopt niet kan worden geleverd.
 • Je stuurt e-mails naar het klantenbestand.
 • Je onderhoudt goede relaties met de leveranciers.
 • Samen met je teamleden analyseer je aanbod, vraag en prijsbepalingen; en scout je mogelijke nieuwe producenten van verse, biologische en biodynamische groente en fruit uit de regio. 

Competenties: 

 • Nauwkeurig en procesmatig
 • Feeling met samenstelling van groentepakketten
 • Zelfstandig, snel kunnen schakelen en oplossingen bedenken
 • Goede samenwerker en netwerker
 • Assertief en overtuigend 
 • Integer en sociaal
 • Enig commercieel inzicht 

Wat kun je verwachten? 

 • Een omgeving waar verbinding tussen mensen centraal staat en die gebaseerd is op principes van zelf-organisatie.
 • Een tijdsbesteding van ongeveer 4 á 5 uur in de week, eens in de zes weken, afhankelijk van de grootte van het inkoopteam. 
 • Een uitbetaling in de vorm van time-bank uren (1 uur werktijd is 0,65 time-bank uur), die je in kunt zetten om je groentepakket te betalen (1,25 time-bank uur), of om gebruik te maken van andere diensten die worden aangeboden op www.timebank.cc.

Interesse? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail met een korte motivatie en toelichting over je achtergrond naar inkoop@lekkernassuh.org. Ook voor vragen kun je hier terecht.

Vacature: Coördinator afhaalpunten

We zijn op zoek naar mensen die betrokken willen zijn bij het verder ontwikkelen van onze afhaalpunten bij Lekkernassûh.

Als coördinator ben je het aanspreekpunt van de afhaalpunten. Dit houdt in dat je (afwisselend) verantwoordelijk bent voor het contact met de afhaalpunten en de op de woensdag de fietskoeriers aanstuurt die de pakketten naar de verschillende afhaalpunten brengen. We hebben op dit moment twee coördinatoren maar willen ons team graag verder uitbreiden.

Met je harde werk bouw je Timebank (TB) uren op, deze kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld ons Lekkernassûh groentepakket (een pakket staat gelijk aan 1,25 TB uren). 

Lijkt dit je wat of heb je nog verdere vragen? Stuur een email naar transport@lekkernassuh.org

______________________________________________________________________________

Vacancy: Coordinator pick-up points 

We are looking for people who want to be involved with the future development of our pick-up points at Lekkernassûh.

As a coordinator, you are a central contact person for the participants at the pick-up points and answer their weekly questions. On Wednesdays, you coordinate the bicycle couriers which bring the vegetable packages to the pick-up points. At the moment, we have two coordinators, but we would like to expand our team further.

You can claim Timebank (TB) hours as a reward for your hard work. With TB hours you can for example pay for a Lekkernassûh vegetable package (one package worth 1.25 TB hours).

Are you interested or have any questions? Send an email to: transport@lekkernassuh.org

Vacature Lekkernassûh functioneel beheer Romanesco

Wil jij ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Lekkernassûh? Wij zoeken iemand die het functioneel beheer van ons eigen IT-systeem voor deelnemerbeheer en financiën mede op zich kan nemen. (Er is een tweede functioneel beheerder. Twee zien meer dan één. De tweede FBer heeft meer focus op de gebruikerskant en logistieke consequenties van veranderingen, de FBer van deze vacature heeft meer focus op de IT kant en de interactie met de developers).

De taken:

 • Functionele wensen voor Romanesco software in kaart brengen. Zie deze lijst. (Bijvoorbeeld nu het nieuwsbrievensysteem of ontwikkelingen rondom afhaalpunten).
 • Wensen overbrengen aan de ontwikkelaars. En vice versa: De mogelijkheden en beperkingen overbrengen aan de gebruikers. “Bruggenbouwer”.
 • Bijhouden en prioriteren van de wensen (en samen met de ontwikkelaars de impact bepalen.
 • Overleggen met beide partijen en besluiten wat er zal worden uitgevoerd.
 • Handleidingen schrijven, instructievideo’s opnemen, gebruikers ondersteunen.

Hoeveel tijd kost het:

 • Dit is erg variabel. Soms maanden niets, dan een periode een paar dagen per week. Dit hangt af van de behoeften in de organisatie en hoe pro-actief je zelf bent.

De waardering:

 • Tot nu toe werd deze taak zonder vergoeding gedaan, maar we willen graag van jou horen wat je nodig hebt.

Jouw profiel:

 • Je hebt ervaring met Functioneel Beheer of in ieder geval inzicht in IT en logistieke systemen.
 • Je kunt de vertaalslag maken tussen de behoeften van de verschillende gebruikers van Romanesco naar de ontwikkelaars en terug.
 • Je kunt dingen goed uitleggen (handleidingen etc.)
 • Je kunt goed samenwerken.

Ben je geïnteresseerd? Stuur zo snel mogelijk een mail naar rebekka@lekkernassuh.org


Vacancy Lekkernassûh functional management Romanesco

Would you like to contribute to Lekkernassûh? We are looking for someone to jointly take charge of the functional management of Romanesco: our own IT system for participant management and finances. You will be working together with a second functional manager (FM), as two see more than one. The second FM will focus more on the user experience and logistic consequences of changes. We are looking for someone to focus more on the IT side and on the interaction with the developers.

Tasks:

 • Charting out functional requests for the Romanesco software (see this list, Dutch only). Current examples include the system for sending out newsletters or developments around pick up points.
 • Communicating these requests to the developers. And, vice versa, communicating the possibilities and limitations to the users. You are the bridge-builder.
 • Keeping track of and prioritizing the requests and, together with the developers, determining their impact.
 • Discussing with both parties and taking decisions about what will be performed.
 • Writing manuals, recording instruction videos, supporting users.

Time investment:

 • This is highly variable. Sometimes there will be nothing for months, followed by a period of several days a week. It depends on the needs of the organization and how pro-active you are.

Reward:

 • Until now, this task was performed without compensation, but we’d like to hear from you what you would need.

Your profile:

 • You are experienced with functional management or at least have an insight into IT and logistic systems.
 • You can translate the needs of the various users of Romanesco for the developers, and vice versa.
 • You are good at explaining things (for example writing manuals, etc.)
 • You are good at collaborating.

Please note that, while it is not essential, it is preferable if you speak Dutch reasonably well. Some software as well as all the manuals and most of the communications are in Dutch.

Interested? Please send an e-mail rebekka@lekkernassuh.org

Vacature Lekkernassûh deelnemerbeheer

Wil jij ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Lekkernassûh? Wij zoeken iemand die de deelnemers op technisch vlak kan ondersteunen.

De taken:

 • Vragen van deelnemers beantwoorden (zoals ‘Waarom kan ik niet bij mijn profiel?’, ‘Sta ik op actief of niet?’, ‘Waarom heb ik geen mail gekregen?’). Deze vragen komen momenteel binnen bij de beheerder van het info@ adres en worden grotendeels daar afgehandeld. Alleen vragen die toegang tot deelnemerbeheer vereisen worden doorgestuurd.
 • Uitschrijf-verzoeken registreren, uitvoeren en terugkoppelen aan de deelnemer. Vrijblijvend een aantal keren per week 10 minuten werk, maar in ieder geval vóór vrijdag en vóór zondagavond.
 • Notificaties van inschrijvingen controleren op typefouten in het e-mailadres.
 • Op donderdag: Deelnemers die 3 x niet hebben afgehaald op PAUZE ‘forceren’ (genereert automatisch een e-mail aan die deelnemer).
 • Deelnemers die meermaals hun persoonlijke link opvragen, (krijg je ook notificaties van), hulp aanbieden.

Hoeveel tijd kost het:

 • Na het inwerken ben je hier, afhankelijk van hoe grondig je het doet 1, hooguit 2 uur per week mee bezig.

Waardering:

 • Je houdt bij hoeveel tijd je eraan besteedt. Je krijgt daarvoor Timebank uren (momenteel geldt voor alle medewerkers dat ze voor een gewerkt uur 0,65 TB uur krijgen). Daarmee kun je bijvoorbeeld een groentepakket kopen (1,25h).

Jouw profiel:

 • Je hoeft niet heel technisch te zijn, maar bent wel handig met computers. We hebben een goed werkend systeem (genaamd Romanesco) dat je moet leren gebruiken.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de deelnemers bij Lekkernassûh – een deelnemer vriendelijke en behulpzame houding is dus heel belangrijk.
 • Je bent pro-actief (houdt consequent de taken bij) en responsief. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur zo snel mogelijk een mail naar rebekka@lekkernassuh.org


Vacancy Lekkernassûh participant management

Would you like to contribute to Lekkernassûh? We are looking for someone to provide technical support to participants.

Tasks:

 • Answering questions from participants,such as ‘Why can’t I access my profile?’, ‘Am I on active or not?’, ‘Why didn’t I receive an e-mail?’. These questions are addressed to the manager of the info@lekkernassûh e-mail and will be largely handled there. Only questions that require access to participant management will be forwarded.
 • Registering and handling requests for unsubscription and providing the participant with a reply. According to your preference, this can take 10 minutes a day several days a week, but should be done at least before Friday evening and before Sunday evening.
 • Checking notifications from subscriptions for typing errors in the e-mail address. 
 • On Thursday: force ‘PAUSE’ for participants who have not picked up their package 3x (this will generate an automatic e-mail to the participant).
 • Offer support to participants who repeatedly ask for their personal link (of which you will receive notifications).

Time investment:

 • After training, depending on how thorough you are, it will take you one or at most two hours a week.

Reward:

 • You will receive Timebank hours  with which you can for example pay for a vegetable packages (1.25 TB hours). At the moment all volunteers receive 0.65 TB hours for each worked hour.

Your profile:

 • You don’t have to be very technical, but should be good with computers. We have a system that works well (Romanesco) which you will need to learn to use.
 • You are the point of contact for participants at Lekkernassûh. Therefore, a friendly and accommodating attitude is very important.
 • You are pro-active, consequently keep track of the tasks, and are responsive.
 • You can read and write in Dutch and English

Please note that for this function, it is essential that you speak Dutch, as most questions from participants will be in Dutch, and not all participants can speak English.

Interested? Please send an e-mail rebekka@lekkernassuh.org

Vacature Lekkernassûh ICT

English below

Wil jij ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Lekkernassûh en ben je ICTer? Wij zoeken iemand die verantwoordelijkheid kan nemen voor:

Domeinhosting, website en e-mailbeheer

De taken:

 • Verantwoordelijk voor hosting. De mailboxen, mailforwards, MX-records en domeinregistratie draaien bij Greenhost. Je zorgt dat het soepel blijft werken. Je onderhoudt contact met de support-afdeling wanneer er vragen of problemen zijn.
 • Verantwoordelijk voor WordPress website. Updaten (engine en plugins), backuppen, troubleshooten. Timebankformulieren aanpassen als er veranderingen zijn. (Dit is JS, kan niet in WP editor, moet in de Database. Website draait bij host Oxilion).
 • Supervisie e-mailbeheer. (E-mailboxen en forwards). De dagelijkse veranderingen worden door iemand anders doorgevoerd. Jij ondersteunt deze persoon.
 • E-mail problemen analyseren en oplossen. Mails die niet aankomen en/of boucen.

Hoeveel tijd kost het:

 • Na het inwerken ben je hier gemiddeld één uur per maand mee bezig. 

Waardering:

 • Je houdt bij hoeveel tijd je eraan besteedt. Je krijgt daarvoor Timebank uren (momenteel geldt voor alle medewerkers dat ze voor een gewerkt uur 0,65 TB uur krijgen). Daarmee kun je bijvoorbeeld een groentepakket kopen (1,25h).

Jouw profiel:

 • Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met het technische beheer van WordPress sites.
 • Je kan goed overweg met hostingbeheer-schermen en PHPMyAdmin. Je kan kleine aanpassingen maken in bestaande JS en PHP.
 • Je bent pro-actief en responsief.
 • Je bent oplossingsgericht en kunt daarbij goed samenwerken met anderen die bijdragen aan de ICT-infra van Lekkernassûh.

Ben je geïnteresseerd? Stuur zo snel mogelijk een mail naar rebekka@lekkernassuh.org


Vacancy IT

Would you like to contribute to Lekkernassûh? We are looking for someone to take responsibility for:

Domain hosting, website- and e-mail management

Tasks:

 • Responsibility for hosting of the e-mailboxes, forwards, MX records and domain registration at Greenhost. You ensure that things keep running smoothly and keep in contact with support in case there are questions or problems.
 • Responsibility for the WordPress web site (hosted at Oxilion). This includes updating, backing up, troubleshooting and changing Timebank forms in JS if there are changes. 
 • Supervision of e-mail management You will provide support to the person that processes the daily changes. In addition, you will analyze and solve e-mail problems, such ase-mails that are not delivered and/or bounce.

Time investment:

 • After training, it will take on average one hour a month.

Reward:

 • You will receive Timebank hours with which you can for example pay for your vegetable package (1.25 TB hours). At the moment all volunteers receive 0.65 TB hours for each worked hour.

Your profile:

 • You have at least one year of experience with the technical management of WordPress sites.
 • You are adept at working with hosting control panels and PHPMyAdmin. You can make minor edits in existing JS and PHP.
 • You are pro-active and responsive.
 • You are solution-oriented and can collaborate well with others that contribute to the IT infrastructure of Lekkernassûh.

Please note that, while it is not essential to speak Dutch for this function, the interface of Greenhost and (part of the) communications will be in Dutch.

Interested? Send an e-mail to rebekka@lekkernassuh.org

Vacature communicatie team

English below

Gaat communiceren jou gemakkelijk af, kan je goed teksten schrijven en vind je het leuk om via verschillende kanalen (online/offline) de idealen van Lekkernassûh! te verspreiden? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken in ons communicatieteam!

De taken zijn divers; van activiteiten in de gymzaal en onze social media bijhouden, tot meedenken bij strategie en ontwerpen van promotiemateriaal. Ons voornaamste doel is ons netwerk informeren en het delen van de ideologie van Lekkernassûh! : Het via een zo kort mogelijke keten toegankelijk maken van gezond en lokaal geproduceerd voedsel voor regio Den Haag.

We vergaderen eens per maand en met een aantal taken zijn timebank uren te verdienen. Zo kun jij met jouw inzet je Lekkernassûh! groentenpakket met timebank uren betalen.

Lijkt het je wat? Stuur ons een email aan communicatie@lekkernassuh.org om samen de mogelijkheden te bespreken.Does communicating come easy to you, can you write texts well and do you enjoy using various channels (online / offline) to spread Lekkernassûh!’s ideals? Then we can use your help in our communication team!

The tasks are diverse; from doing activities in the gym and keeping our social media up-to date, to thinking along with strategy and designing promotional material. Our main goal is to inform our network of updates and to share the ideology of Lekkernassûh! : Making healthy and locally produced food accessible for the The Hague through the shortest possible supply chain. 

We meet once a month for a meeting, and with some tasks you can earn Timebank hours. Which you can use to pay for your Lekkernassûh! vegetable package. 
Does this sound good to you? Than send us an email to communicatie@lekkernassuh.org, so we can discuss possibilities together.